16 Mar 2013

CRA MEMBUAT LINK PELANGI DI BLOGGER


Nah untuk anda yang suka otak-atik ataupun mempercantik blog anda, ini tips untuk membuat link pelangi.

Ikuti langkah berikut ini :

=> Masuk pada halaman blogger
=> Kemudian pilih layout atau tata letak setelah itu tujukan ke Edit HTML
=> Copy dan paste kode dibawah ini dibawah kode <head>

<script src='http://achmad46.googlepages.com/rainbow.js'>
</script>


=> Jangan lupa disimpan readmore